Absolute Gases

Bình Khí Hiệu Chuẩn

Bình khí hiệu chuẩn

Trước hết, để biết và hiểu tới bình khí hiệu chuẩn, chúng ta cần nắm được, hiệu chuẩn là gì?

Hiệu chuẩn là quá trình hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước. Việc hiệu chuẩn thường được thực hiện thường xuyên trên các thiết bị dò khí, hoặc thực hiện khi một thiết bị gặp sự cố có thể đẩy nó vượt ra khỏi những giới hạn cụ thể, dẫn tới những sai lệch trong đo lường, ảnh hưởng nhiều mặt tới người sử dụng, thậm chí khiến cả dây chuyền sản xuất của một công ty phải dừng lại.